MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Díjak, kitüntetések

 

A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az
“ACÉLSZERKEZETI DIPLOMADÍJ”
pályázatot

 

A diplomadíj célja

A MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség figyelemmel kíséri a hazai szakmai utánpótlás alakulását. Az acélipar hazai fejlődése egyre több felsőfokú képesítéssel rendelkező ipari szakembert igényel. A szakember utánpótlás hosszú távú megoldásának egyik alapvető feltétele az acélszerkezeti szakma rangjának visszaállítása, emelése. A MAGÉSZ Diplomadíj az előbbi törekvés egyik megjelenési formája. A Díj azoknak a mérnökhallgatóknak adományozható, akik szakdolgozatukat, illetve diplomatervüket – a MAGÉSZ tagvállalatainak profiljába eső témában – kiemelkedő színvonalon készítették el. A Diplomadíj, a kezdő szakemberek anyagi támogatása mellett, elsősorban magas szakmai elismerés, illetve lehetőség a szakmai elismerés korai megszerzésére (a díjnyertesek pályázati munkáját szakmai lapunkban a MAGÉSZ „Acélszerkezetek”-ben közzé tesszük).

Pályázati feltételek

 • Felsőfokú intézményben 2019-ben, vagy 2020. február 10-ig megvédett, jeles (5) minősítésű diplomamunka /szakdolgozat, és az intézmény javaslata.
 • A diplomamunka/szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatos az acélszerkezetekkel, feleljen meg a tagvállalatok profiljának.
 • A diplomamunka /szakdolgozat és a konzulens támogatásával ellátott pályázati űrlap határidőre való benyújtása a felsőoktatási intézmény szervezeti egységénél.

Pályázat benyújtása

A diplomamunkát /szakdolgozatot és a kitöltött pályázati űrlapot az intézmény MAGÉSZ által felkért szervezeti egységénél kell benyújtani és a MAGÉSZ címére kell eljuttatni legkésőbb

2020. február 17-ig.

A benyújtás helyei:

 • BME, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
 • Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Építőmérnök Tanszék
 • Széchenyi István Egyetem, Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék

Elbírálás kiemelt szempontjai:

– a probléma megoldásának újszerűsége,
– valamely rutin faladat magas szintű, egyéni megoldása,
– a probléma innovatív megközelítése.

A pályázat elbírálása

Az intézmények által rangsorolt pályázatok végső sorrendjét a MAGÉSZ Elnöksége határozza meg. A döntésről minden pályázó írásos értesítést kap legkésőbb 2020. március 31-ig.

A MAGÉSZ Diplomadíj díjai:

 • MSc Diplomamunka Díj:
  150.000.- Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság, mely az első két évben tagdíjmentes.
 • BSc Diplomamunka Díj:
  120.000.- Ft pénzjutalom + MAGÉSZ egyéni tagság, mely az első két évben tagdíjmentes.

A díjakat a nyerteseknek a MAGÉSZ éves Közgyűlésén ünnepélyes keretek között adjuk át.

Pályázati kiírás letöltése

Jelentkezési lap letöltése

MAGÉSZ elnöksége


A Magyar Acélszerkezeti Szövetség meghirdeti az
“ACÉLSZERKEZETI NÍVÓDÍJ”
pályázatot

 

A pályázat célja: a kiemelkedő szakmai színvonalon megvalósult acélszerkezeti termékek, építmények alkotóinak (tervezők, gyártók, kivitelezők) erkölcsi elismerése.

Pályázhat: Magyarországon bejegyzett társaság vagy vállalkozó, elkészült és 2019 évben átadott, Magyarországon saját erőforrással gyártott acélszerkezettel. A szerkezet nem lehet alkatrész jellegű. Egy cég több, a felhívást kielégítő pályázat benyújtására jogosult. Tervezők, gyártók és kivitelezők önállóan vagy együttesen is pályázhatnak. Önálló pályázat esetén a másik két résztvevőt meg kell jelölni.

Pályázat jellege: országos, nyilvános, egyfordulós

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

– összefoglaló a pályázó adataival, tömör témaleírás, a díjra terjesztés rövid indoklása;
– a szerkezet rövid bemutatása, alkalmazott anyagok, gyártás- és szerkezettechnológia;
– tervező megnevezése, tervezés bemutatása, alkalmazott módszer, szoftver, stb.;
– műszaki-gazdasági paraméterek, megvalósítási idő;
– mellékletként: vázlatok, fényképek, minőséget tanúsító iratok, referenciák, szakvélemény, vevő véleménye, szaklapcikk, stb. becsatolása;

A benyújtott pályázat az öt oldal terjedelmet nem haladhatja meg. (a mellékletek terjedelme nincs korlátozva)

A pályázatot a MAGÉSZ elnökségi ülésén max 10 perces vetített előadásban is be kell mutatni.

Értékelés szempontjai a hazai és külföldi referenciák alapján:

– újszerűség
– esztétikai követelmények kielégítése
– minőség
– műszaki színvonal
– gazdaságosság

Évente egy első díj ítélhető oda, a II. és III. helyezett oklevélben részesül.

Beadási határidő: 2020. március 2.

A pályázatokat 1 példányban az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Magész Magyar Acélszerkezeti Szövetség
1161 Budapest, Béla út 84.
További információ: Dr. Csapó Ferenc,
Telefon/fax: 1/405-2187; 30/946-0018
E-mail: magesz@t-online.hu
Honlap: www.magesz.hu

A díjakat a nyerteseknek a MAGÉSZ éves közgyűlésén ünnepélyes keretek között adjuk át.

Pályázati kiírás letöltése

MAGÉSZ elnöksége